Podujatia

Pozvánky na plánované podujatia v najbližšom období.

Upozornenie

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nie sú plánované na Gazdovskom dvore Lacková žiadne nové podujatia.